Grafonaut er et studio med spesiell fokus på avanserte visuelle løsninger. Vi tilbyr grafisk profilering, brosjyrer, illustrasjon, annonser, DM, utstillingsdesign, webløsninger, 3D og teknisk tegning.

Kontorer på Uranienborg
Vi holder nå til i Holtegaten 26. Holtegaten 26 er et stort og sammensatt kreativt kontorfellesskap med animatører, fotografer tekstforfattere og designere.

NINA – Websider for Enningdalselven
Enningdalselven ligger på grensen mellom Norge og Sverige. Prosjektet er EU-sponset. På websidene finner du et ekskursjonsopplegg for biologiundervisning for videregående og høyskole ferdig tilrettelagt.