Teknisk avanserte produkter

Grafonaut er grafiske designere som har et spesielt fokus på kunder innen industri og engineering. Vi bidrar med å visualisere ulike konsepter som kundene utvikler og presenterer det på den platformen som er mest tjenlig. Formatene kan være filmsnutter til bruk i møter eller på web, lagvise illustrasjoner eller serier av slike til presentasjoner, eller tradisjonelle brosjyrer og presentasjonsmateriell.

Du skal oppleve at vi raskt forstår hva din problemstilling består i og hvordan du best kan nå frem med ditt budskap basert på resursene du har. Tegninger, fotos og film som du allerede har, integrerer vi med visualiseringene vi lager. Vi forfatter tekst både på norsk og engelsk.

Vi konverterer fra ulike formater og modellerer fra tegninger og skisser, alt etter hva kunden har og hva kunden ønsker.

Nøkkelkunder på dette feltet er PGS, Nexans, Statnett Transport, Drammen Yard og Norsk Institutt for Naturvitenskap.